Välkommen till HEBA Fastighets AB (publ)

Nyheter

 
 

Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss på HEBA att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även lägenhetsnummer. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. På de här sidorna beskriver vi hur och varför HEBA behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Så här hanterar HEBA personuppgifter