Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

E-post

2017-11-09 Kurspåverkande Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017 2017-11-08 HEBA Fastighets ABs valberedning avser att vid Årsstämman 2018 föreslå Lennart Karlsson till ny styrelseordförande 2017-10-20 HEBA förvärvar äldreboende i Täby 2017-09-28 HEBA renoverar lägenheter i Årsta och Västertorp 2017-09-01 HEBA tillträder fastighet i Flemingsbergsdalen 2017-08-30 Henrik Fernström ny chef för HEBA:s fastighetsutveckling 2017-08-10 Kurspåverkande Delårsrapport januari-juni 2017HEBA Fastighets AB (publ) 2017-05-03 Årsstämma 2017 i HEBA Fastighets AB (publ) 2017-05-03 Kurspåverkande Delårsrapport januari - mars 2017 HEBA Fastighets AB (publ) 2017-05-02 HEBA tar första spadtag i Tullinge 2017-04-06 Kurspåverkande HEBA:s årsredovisning 2016 2017-03-29 Kurspåverkande HEBA Fastighets AB utser Patrik Emanuelsson till ny Vd 2017-03-28 Kurspåverkande KALLELSE 2017-03-21 HEBA förvärvar fastighet i Tullinge 2017-02-16 Kurspåverkande Bokslutskommuniké 2016 2017-01-19 Kurspåverkande HEBA:s vd Lennart Karlsson slutar vid årsskiftet 2017/18 2017-01-17 HEBA hyr ut lokaler i Norra Djurgårdsstaden
2017 2016 2015 2014