Huddinge

 

Fastighetsbestånd

Heba äger två fastigheter i Huddinge. Husen är byggda under 1950- och 70-talen samt 2017 och ligger nära allmänna kommunikationer i Flemingsbergsdalen och Huddinge.

Kamerabevakning

I fastigheten Generatorn 7 på adress Ebba Bååts Torg 11-25 och Björnkullavägen 6-12 har vi karmerabevakning i följande utrymmen

  • Källsorteringsrummet sedan juni 2019.
  • Garaget sedan februari 2020.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga skadegörelse, misskötsel, åverkan och inbrott samt att öka hyresgästernas trygghet. 

  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial. 
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter 14 dagar.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer inom företaget/organisationen har tillgång till det inspelade materialet. 

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen

I augusti 2018 trädde den nya kamerabevakningslagen i kraft. Färre behöver nu söka tillstånd, men man måste uppfylla kriterierna som dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen har. 

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. 

Tillsynsmyndighet sedan den nya lagen trädde i kraft är Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/