Söderort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebas fastigheter i Söderort

I söderort äger Heba 45 fastigheter fördelade över ett antal delmarknader. Flertalet av byggnaderna är uppförda från 1940- till 1960-talet. Samtliga fastigheter är belägna i nära anslutning till tunnelbanan. Sammanlagt finns det 1 828 lägenheter.