Vällingby

 

 

 

 

 

 

 


Hebas fastigheter i Vällingby

Heba äger två fastigheter i stadsdelen Vällingby varav en nybyggd fastighet i Råcksta. Den andra fastigheten är byggda under 1950-talet.

Kommunikationer

Båda Hebas fastigheter ligger i nära anslutning till tunnelbanan, station Vällingby.