Vällingby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBA:s fastigheter i Vällingby

HEBA äger två fastigheter i stadsdelen Vällingby varav en nybyggd fastighet i Råcksta. Den andra fastigheten är byggda under 1950-talet.

Kommunikationer

Båda HEBA:s fastigheter ligger i nära anslutning till tunnelbanan, station Vällingby.