Västertorp/Västberga

 

Hebas fastigheter i Västertorp/Västberga

Västertorp ingår i stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen. Området började bebyggas 1949-1952. Hebas 5 fastigheter är uppförda 1949-51. Heba äger även 2 fastigheter i Västberga med byggnadsår 1944.

Kommunikationer

Station Västertorp trafikeras med tunnelbanans röda linjen. Stationen ligger mellan Störtloppsvägen och Västertorpsvägen med entré antingen från söder, Västertorpsvägen 81 eller i norr vid Störtloppsvägen 9. Fastigheterna i Västberga ligger mellan tunnelbanestationerna Telefonplan och Hägerstensåsen.

Service

Västertorp centrum har många småbutiker. I området ligger Västertorps skola.