Hökarängen

 

Hebas fastigheter i Hökarängen

Heba förvärvade under maj 2010 16 bostadshus i Hökarängen. Beståndet omfattar 10 fastigheter med 16 byggnader. Byggnaderna som innehåller 296 välplanerade lägenheter om ett till fyra rum och kök samt ett mindre antal lokaler, uppfördes under åren 1947-1952 och totalrenoverades under åren 2004-2008. Såväl byggnader som lägenheter håller hög, homogen standard. Ursprungliga färgnyanser och detaljer har bevarats i de kulturhistoriskt värdefulla kvarteren.
Fastigheterna är belägna på Kryddhyllan i Hökarängen, cirka 10 km söder om centrala Stockholm.

Kommunikationer

Tunnelbanans gröna linje mellan Farsta och Hässelby passerar området och har en station i Hökarängens centrum som öppnade 1950, cirka 500 meter från Kryddhyllan. Restiden till T-centralen tar cirka 18 minuter. Fyra busslinjer trafikerar Hökarängen; linjerna 172 och 173 i öst-västlig riktning samt 182 och 193 i nord-sydlig riktning.

Service

I området ligger Kryddgårdsskolan (600m) med årskurserna f-3, Hökarängsskolan (1km) med årskurserna f-9 samt Waldorfskolan Martinskolan (300m) med årskurserna f-9 samt ett gymnasium (300m).
De närmaste förskolorna är Saltvägen 3-5 (300m), Linvägen 161 som ligger öster om tunnelbanan men nås via gångtunnel (600m) samt Tobaksvägen 37 (400m).
Hökarängens centrum med affärer ligger 500 meter från området.