Rapporter

2018-11-08 Kurspåverkande

Delårsrapport januari-september 2018


2018-08-09 Kurspåverkande

Delårsrapport januari-juni 2018HEBA Fastighets AB (publ)


2018-05-09 Kurspåverkande

Korrigering: Pressmeddelande kvartalsrapport januari-mars 2018


2018-05-08 Kurspåverkande

Delårsrapport januari-mars 2018HEBA Fastighets AB


2018-02-15 Kurspåverkande

Bokslutskommuniké 2017


2018 2017 2016 2015 2014 2013