Rapporter

2020-05-04 Kurspåverkande

Delårsrapport januari - mars 2020


2020-04-07

Hebas årsredovisning 2019 publicerad på www.hebafast.se


2020-02-13 Kurspåverkande

Bokslutskommuniké 2019 HEBA Fastighets AB (publ)


2020 2019 2018 2017 2016 2015