Rapporter

2020-11-05 Kurspåverkande

Heba Fastighets AB: Delårsrapport januari – september 2020


2020-08-06 Kurspåverkande

Delårsrapport januari – juni 2020 HEBA Fastighets AB (publ)


2020-05-04 Kurspåverkande

Delårsrapport januari - mars 2020


2020-04-07

Hebas årsredovisning 2019 publicerad på www.hebafast.se


2020-02-13 Kurspåverkande

Bokslutskommuniké 2019 HEBA Fastighets AB (publ)


2020 2019 2018 2017 2016 2015