Rapporter

2019-11-07 Kurspåverkande

Delårsrapport januari – september 2019


2019-08-08 Kurspåverkande

Delårsrapport januari-juni 2019


2019-05-08 Kurspåverkande

Delårsrapport januari - mars 2019


2019-04-11

Rättelse: HEBA:s årsredovisning 2018 publicerad på www.hebafast.se


2019-04-10

HEBA:s årsredovisning 2018 publicerad på www.hebafast.se


2019-02-14 Kurspåverkande

Bokslutskommuniké 2018 HEBA Fastighets AB (publ)


2019 2018 2017 2016 2015 2014