Arbeta hos HEBA

Medarbetare

På HEBA är vi 41 anställda, 26 tjänstemän på huvudkontoret och 15 fastighetstekniker. Många har arbetat i HEBA under lång tid. Den genomsnittliga anställningstiden är 6 år och medelåldern 48 år.

Lediga jobb

Vi har för närvarande inga lediga jobb.