Bokslutskommuniké 2020: Fortsatt förbättrat förvaltningsresultat för Heba