Data per aktie

 Data per aktie

2017 

2016

2015

2014

 2013

 2012

 Resultat efter skatt, kr

8,91 

9,02 

21,87 

3,05 

4,45

7,92

 Kassaflöde, kr

4,18 

3,66 

2,79 

2,59 

1,52

2,43

 Eget kapital, kr

104,00 

96,69 

89,17 

68,60 

66,75

63,40

 Substansvärde, kr

133,00 

122,00 

112,90 

86,00 

83,16

78,67

Fastigheternas bokförda värde, kr

212,48 

182,28 

160,55 

128,28 

117,97

108,80

Antal aktier vid årets slut, tusental

41 280 

41 280 

41 280 

41 280 

41 280

41 280

Genomsnittligt antal aktier, tusental

41 280 

41 280 

41 280 

41 280 

41 280

41 280