Finansiellt

HEBA:s förvaltningsresultat ökar

HEBA:s förvaltningsresultat för de tre första kvartalen 2018 uppgick till 131,0 (104,8) Mkr, en ökning med 25 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror huvudsakligen på ökade hyresintäkter till 283,8 (244,7) Mkr. HEBA:s fastighetsbestånd utökades under föregående år med fler nyproducerade bostads- och samhällsfastigheter samtidigt som HEBA:s ROT-program av befintliga fastigheter fortsätter.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 407,1 (264,0) Mkr och på räntederivat till 9,5 (12,0) Mkr. Periodens resultat uppgick till 511,6 (297,5) Mkr vilket motsvarar 12,39 (7,21) kr/aktie.

Substansvärdet på aktien uppgick till 143,5 (129,6) kr per aktie.

HEBA fortsätter att växa samtidigt som vi ska behålla en stark finansiell ställning.

 

 

 

 

 

Delårsrapporter

Delårsrapport jan-sep 2018 (pdf)

Delårsrapport jan-jun 2018 (pdf)

Delårsrapport jan-mars 2018 (pdf)

Bokslutskommuniké 2017 (pdf)

Delårsrapport jan-sep 2017 (pdf)

Delårsrapport jan-jun 2017 (pdf)

Delårsrapport jan-mars 2017 (pdf)

Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

Delårsrapport jan-sep 2016 (pdf)

Delårsrapport Jan-Jun 2016 (pdf)

Delårsrapport Jan-Mar 2016 (pdf)

Bokslutskommuniké 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Sep 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Jun 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Mars 2015 (pdf)

Bokslutskommuniké 2014 (pdf)

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)

Årsredovisning 2014 (pdf)

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)

Årsredovisning 2010 (pdf)

Hållbarhetsredovisningar

GRI-bilaga 2016 (pdf)

GRI-bilaga 2015 (pdf)

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal Q3 2018 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q2 2018 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q1 2018 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q4 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q3 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q2 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q1 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q4 2016 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q3 2016 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q2-2016 (pdf)