Finansiellt

HEBA:s förvaltningsresultat ökar

HEBA:s förvaltningsresultat för januari-december 2018 uppgick till 168,4 (137,5) Mkr, en ökning med 22,4 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. 

Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 557,2 (319,3) Mkr och på räntederivat till -1,2 (14,3) Mkr, varav -46,0 (0) Mkr utgör realiserad värdeförändring på räntederivat.

Årets resultat uppgick till 653,6 (367,9) Mkr vilket motsvarar 15,83 (8,91) kr/aktie.

Substansvärdet på aktien uppgick till 147,8 (132,7) kr per aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 (1,80) kr per aktie.

HEBA fortsätter att växa samtidigt som vi ska behålla en stark finansiell ställning.

 

 

 

 

 

Delårsrapporter

Bokslutskommuniké 2018 (pdf)

Delårsrapport jan-sep 2018 (pdf)

Delårsrapport jan-jun 2018 (pdf)

Delårsrapport jan-mars 2018 (pdf)

Bokslutskommuniké 2017 (pdf)

Delårsrapport jan-sep 2017 (pdf)

Delårsrapport jan-jun 2017 (pdf)

Delårsrapport jan-mars 2017 (pdf)

Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

Delårsrapport jan-sep 2016 (pdf)

Delårsrapport Jan-Jun 2016 (pdf)

Delårsrapport Jan-Mar 2016 (pdf)

Bokslutskommuniké 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Sep 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Jun 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Mars 2015 (pdf)

Bokslutskommuniké 2014 (pdf)

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018 (pdf)

Årsredovisning 2017 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)

Årsredovisning 2014 (pdf)

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)

Årsredovisning 2010 (pdf)

Hållbarhetsredovisningar

GRI-bilaga 2016 (pdf)

GRI-bilaga 2015 (pdf)

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal Q4 2018 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q3 2018 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q2 2018 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q1 2018 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q4 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q3 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q2 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q1 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q4 2016 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q3 2016 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q2-2016 (pdf)