Fisketävlingen HEBA-laxen 2017

HEBA-laxen bjöd på vackert väder och 70 glada sportfiskare tog sig an uppgiften med högt ställda förväntningar. Tyvärr dök det upp två stora sälar som höll fiskafänge under ett par timmar och de tog 5-6 havsöringar framför näsan på sportfiskarna. Detta innebar att i princip all fisk försvann från fiskevattnet utanför strömmen. Två havsöringar på 45 cm togs upp och släpptes tillbaka eftersom de ska vara minst 50 cm. En stor del av laxen och havsöringen i Sverige drabbades dessutom i höstas av en svampsjukdom, vilket har minskat fiskebeståndet kraftigt. HEBA gör en insats genom att bidra till utsättningen av 40 000 lax- och havsöringsmolt, vilket sker vid Stockholms ström idag den 8 maj kl 13.00. Eftersom inga vinnare kunde koras gick 1:a priset på 5 000 kr till Öringfonden.