Nöjd-kund-index 2017

HEBA fick ett bra betyg från hyresgästerna i den nöjd-kund enkät som blev klar i november 2017

Serviceindex, de frågor som fångar upp hur våra hyresgäster upplever tryggheten, hjälp från HEBA när det behövs och hur man upplever att HEBA bemöter hyresgästerna, hamnade på 83,1 procent nöjda hyresgäster. Det är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med 2015 då siffran var 81,4 procent. 

Produktindex, som mäter nöjdheten med lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljö, hamnade i år på 77,1 procent nöjda hyresgäster. Även det värdet ökade jämfört med 2015, då det låg på 76,2. 

Vad gäller valuta för hyran, som är en avspegling av samtliga index, så är 80,8 procent  av vår hyresgäster nöjda. En ökning med hela 8,3 procentenheter jämfört med 2015. 

Detta var första gången som vi mätte hela beståndet samtidigt och det kommer vi nu att fortsätta med vartannat år. Nästa gång väljer vi ut nya adresser, där vi, personligen, delar ut enkäten, som du kan välja att fylla i och posta eller fylla i på webben. Återkopplingen till er på denna enkät, gör vi under första kvartalet 2018.

Tack till alla hyresgäster som svarade på enkäten och därigenom hjälper oss att bli bättre!