Fasadbild från kv Lacktråden 8

Fasadbild från en av våra fastigheter som genomgått stambyte och ombyggnation och som stod klart i februari 2016.