HEBA växer

HEBAs fastighetsbestånd ska växa i Stockholmsregionen med förbättrad lönsamhet och miljöfokus. HEBA har som mål att all nyproduktion ska vara certifieringsbar för miljöbyggnad.

Vi tittar i första hand på nya utvecklingsprojekt då utbudet av befintliga bostadsfastigheter till försäljning är lågt. Värdeutvecklingen på fastigheter i Stockholms närförorter är hög vilket gör renoveringar av vårt äldre fastighetsbestånd än mer intressant. Bolagets investeringar kommer att fokusera på nyproduktion av bostadfastigheter och ROT-renovering av vårt äldre bestånd.

Koncernens fastighetsinnehav omfattar 66 fastigheter.