LEI-kod

LEI (Legal Entity Identifier) för HEBA är 549300B1UZTBDU27UJ88.

Vid rapportering av transaktioner i enlighet med artikel 19 i MAR ska rapportören ange utgivarens identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442, LEI-koden.