NKI-undersökning

HEBA genomför sedan några år tillbaka, kontinuerligt kundenkäter som ger oss besked hur vi lyckas med vår service. Resultaten från dessa mätningar utgör en viktig kommunikation med våra hyresgäster och ligger till grund för förbättringsåtgärder. Det är de små detaljerna som i sitt sammanhang formar helheten för våra hyresgästers välbefinnande.

HEBA genomför vartannat år denna Nöjd-kund-undersökning.

Nöjd-kund-enkät 2017 är klar och sammanställd. Tack för det fina resultatet och tack din medverkan!

Resultat från 2017 års undersökning

Serviceindex 83,1% nöjda hyresgäster

Produktindex 77,1% nöjda hyresgäster

Valuta för hyran 80,8% nöjda hyresgäster

Serviceindex innefattar trygghet, rent och snyggt, hjälp, ta kunden på allvar.
Produktindex innefattar lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön.