Policy Lägenhetsfördelning

HEBA lämnar huvuddelen av sina lediga lägenheter till Bostadsförmedlingen i Stockholm.

En del lägenheter såsom nyproduktion vill vi förmedla själva. Vi upprättar då en särskild kö för nyproduktion för respektive nybyggnadsprojekt.
I de flesta fall fördelas hälften av lägenheterna i nyproduktion av Bostadförmnedlingen och hälften av HEBA.

Ett fåtal lägenheter förmedlas via HEBA:s interna kö. För att kunna söka de lägenheter som annonseras i HEBA:s interkö ska du som hyresgäst inneha ett tillsvidareavtal och ha bott minst 3 år i samma lägenhet.

Vid byte till dyrare lägenhet kommer sedvanlig prövning enligt vår uthyrningspolicy att göras när årshyran ökar med mer än 24 000 kr.
3 månaders uppsägningstid på nuvarande lägenhet gäller.

Uthyrningspolicy