Styrelsen

Styrelsens arbete

Under 2017 har styrelsen haft elva möten, varav fyra telefonmöten, ett konstituerande möte och ett möte för huvudsakligen strategiska frågor. Två ledamöter har varit frånvarande vid ett möte vardera. Arbetet följer en av styrelsen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar styrelsens arbetsformer och arbetsfördelning mellan styrelse och vd samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen.

 

 

 

 

Lennart Karlsson
Stockholm, född 1954
Ordförande
VD HEBA Fastighets AB (publ),
VD Akademiska Hus Stockholm AB,
VD Förvaltnings AB Galären
Invald 2017

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Galären Luleå AB

Aktieinnehav
24 146 B-aktier

Ordförande är beroende i förhållande till bolaget.

 

Christina Holmbergh
Lidingö, född 1967
Styrelseledamot
Delägare och VD i Lansen Förvaltnings AB
Invald 2005

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Lansen Förvaltnings AB, andre vice ordförande i Fastighetsägarna Stockholms Fullmäktige och ledamot i LFE Fastighets AB.

Aktieinnehav
457 080 A-aktier
1 954 902 B-aktier

Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

 Rolf H Andersson
Stockholm, född 1950
Styrelseledamot
Egen företagare i fastighetsbranschen
Invald 2003

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i bl.a Bro Byggnads AB och Fastighets AB Prästgården

Aktieinnehav
823 406 B-aktier
Aktieinnehav inklusive närstående:
1 023 900 B-aktier

Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

Johan Vogel
Täby, född 1974
Styrelseledamot
Fastighetsmäklare och delägare i Sjönära AB och Sjönära Fastighetsmäklare
Johan Vogel AB
Invald 2014

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Sjönära Fastigheter AB, Sjönära Fastighetsmäklare Johan Vogel AB
och Mirmor Holding AB och dess fastighetsägande dotterbolag

Aktieinnehav
149 400 A-aktier
758 520 B-aktier

Suppleanten är beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende av bolaget

 

 

 

Tobias Emanuelsson
Stockholm, född 1978
Styrelseledamot
Partner och delägare i Scandinavian Property Group A/S (SPG), Oslo
Invald 2016

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i flera av SPGs hel- och delägda projektbolag

Aktieinnehav 0

Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

Lena Hedlund
Danderyd, född 1961
Styrelseledamot
Informationschef Länsförsäkringar AB,
Chef kundkommunikation Alecta, Kommunikationschef SBAB 
Invald 2008

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Cleova Consulting AB och Stubboda Bostad AB

Aktieinnehav
8 100 B-aktier

Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare