Projekt - Täby Park 142 nya lägenheter

En ny stadsdel i Täby tar form på galoppfältet och under hösten 2020 sker inflyttning etappvis i HEBA:s fyra hyreshus i Täby Park, alldeles intill Roslagsbanans station Galoppfältet. Totalt erbjuder vi 142 nya lägenheter, fördelat på 1 rok till 4 rok, 2 lokaler och 61 garageplatser under husen. Byggstart planeras till kvartal 4, 2018. 

Den nya stadsdelen har fokus på hållbart boende i stadsmiljö och här planeras totalt för 6.000 nya bostäder och cirka 5.000 arbetsplatser. I och med att Täby Park byggs öppnas förbindelserna med resten av Täby, samtidigt som den nya stadsdelen får en helt egen karaktär. Täby är en kommun i stark tillväxt. Läs mer på https://taby-park.se/