Värme och vatten åter i bruk - Flemingsbergsdalen

Nu är värme och vatten åter i bruk i Flemingsbergsdalen. De hyresgäster som har källarförråd ombeds se över dessa och kontakta sitt försäkringsbolag om man har drabbats av vattenläckan.