Verksamhet

Fastighetsbeståndet

HEBA med koncernföretag hade vid halvårsbokslutet juni 2017 ett fastighetsbestånd omfattande totalt 66 fastigheter, varav 4 är samhällsfastigheter och 1 projektfastighet. Samtliga är belägna i Stockholms stad, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun och Täby kommun. Merparten av fastigheterna är uppförda under 1940-, 1950-, samt 1960-talet. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 232 100 kvm. Koncernen har 3 128 bostadslägenheter och 299 lokaler.

För mer information hänvisas till senaste halvårsrapporten.