Verksamhet

Fastighetsbeståndet

HEBA med koncernföretag hade vid årsbokslutet juni 2017 ett fastighetsbestånd omfattande totalt 68 fastigheter, varav fem är samhällsfastigheter. Samtliga är belägna i Stockholms stad, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun och Täby kommun. Merparten av fastigheterna är uppförda under 1940-, 1950-, samt 1960-talet. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 237 000 kvm. Koncernen har 3 320 bostadslägenheter och 375 lokaler.

För mer information hänvisas till årsredovisningen 2017.