Årstadalsskolan 5, Liljeholmen

Fastigheten Årstadalsskolan 5 ligger på Sturehillsvägen 28-30, Sjövikshöjden och är ett LSS-boende som drivs av Sturehillsvägens Gruppbostad. Huset byggdes 2010 och förvärvades av HEBA 2017. Totalytan är 575 kvadratmeter fördelat på 6 lägenheter.

Sturehills Gruppbostad är ett tryggt boende som utgår ifrån de boendes behov och förutsättningar. Här ska man känna trygghet och värdighet i sitt boende och man erbjuds stöd till att delta i kultur- och fritidsaktiviteter och får tillgång till aktuell samhällsinformation.

Läs mer: http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=77e739fa8f01471cab7dca0c0ad3b119