Bodalsvägen 49-83

Styrmannen 1

Bodalsvägen 49-83, Lidingö

Byggår: 2007