Allt om mitt boende

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Andrahandsuthyrning

 • Som bostadshyresgäst har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid och med HEBA:s tillstånd. Hyreslagen beskriver vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning. Det krävs beaktansvärda skäl, exempelvis vid tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller om du vill provsambo. Vi godkänner inte provboende i en gemensamt förskaffad bostadsrätt eller villa. Om du saknar vårt tillstånd riskerar du att bli uppsagd och förlora ditt kontrakt.

  Som förstahandshyresgäst ansvarar du helt för lägenheten enligt kontraktets bestämmelser gentemot HEBA Fastighets AB (publ) under tiden den är uthyrd i andrahand. Det innebär att du ansvarar för hyresinbetalningar, eventuella skador i lägenheten och att inga störningar förekommer.

  Observera att andrahandshyresgästen inte kan överta hyreskontraktet.

  Handläggningstiden är ca fyra veckor, under förutsättning att ansökan är komplett med alla bilagor. På ansökningsblanketten finner du information om vilka intyg som ska bifogas. Vid utlandsvistelse krävs fullmakt som ska bevittnas.

  Ansökan om andrahandsuthyrning

  Fullmakt andrahandsuthyrning

  När din andrahandsuthyrning har upphört ska du fylla i en blankett om återflyttning. Blanketten ska vara HEBA tillhanda senast två veckor efter det att andrahandsuthyrningen har upphört.

  Meddelande om återflytt

   

 • Autogiro

 • Alla hyresgäster hos oss kan betala hyran via autogiro. Hyresbeloppet dras automatiskt från ditt konto den sista vardagen varje månad. Hyresavierna skickas till sig kvartalsvis, en för varje månad och de skickas även om du har autogiro.

  För att beställa en blankett gällande ansökan om autogiro, kontaktar du HEBA:s kundtjänst, telefonnummer 08-442 44 40. Vår kundtjänst skickar sedan ut en ansökningsblankett till dig som du fyller i och returnerar till HEBA.

  Blanketten skickas till:

  HEBA Fastighets AB
  Box 17006
  104 62 Stockholm

   

 • Byta lägenhet

 • Enligt hyreslagen ska du ha beaktansvärda skäl för att kunna byta din lägenhet. Exempelvis ändrade familjeförhållanden, behov av en mindre eller större bostad, ska börja nytt arbete eller studera på annan ort.

  Bytesansökan mellan hyresrätt och bostadsrätt eller villa godkänns inte.

  Vid ett eventuellt byte kommer en sedvanlig prövning av din bytespart att göras, se HEBA:s Uthyrningspolicy.

  Vi kommer att inhämta en kreditupplysning och HEBA accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

  HEBA kommer att inhämta boendereferenser - det får inte förekomma anmärkningar vad gäller skötsamhet eller hyresinbetalningar.

  Innan bytet kan godkännas kommer en besiktning att göras. Om debitering av eventuella skador kommer ifråga ska denna kostnad regleras innan nytt avtal kan skrivas.

  En ordentlig flyttstädning ska genomföras. För mer information och checklista, se Flyttstädning.

  Handläggningstiden för en bytesansökan är ca sex till åtta veckor, under förutsättning att den är komplett.

  Under sommarmånaderna, 31/5-31/8 handläggs inga byten.

  Följande blanketter och intyg ska bifogas:

  - Personbevis för samtliga parter.

  - Aktuellt arbetsgivarintyg med årsinkomst eller motsvarande dokument med inkomstuppgift. Egenföretagares inkomst styrks exempelvis från revisorer, F-skattsedel och preliminär deklaration samt aktuell balans- och resultaträkning.

  - Kopior på de tre senaste lönespecifikationerna.

  - Kopia på samtliga hyreskontrakt i byteskedjan.

  - Anledning till bytet för samtliga parter.

  - Om det i bytet ingår fler än två lägenheter, ska ni lämna en redogörelse för byteskedjan, se baksidan av bytesansökan.

  Observera att parkerings- och/eller garageplatsavtal upphör i samband med bytet och kan inte överlåtas.

  Ansökningsblankett lägenhetsbyte

  Bytesansökan skickas till:

  HEBA Fastighets AB
  Box 17006
  104 62 Stockholm

   

 • E-faktura

 • För att betala din hyra via e-faktura ansöker du via din internetbank. Det blir säkrare och bättre för miljön. Läs gärna mer om detta hos din bank. Tänk på att säga upp ditt autogiro via din bank om du har tecknat sådant tidigare.

 • Felanmälan

 • Felanmälan går att göra via Mina sidor eller via telefon till 08-442 44 41 under telefontid: 08.00-16.00. 

   

  Akuta fel under kvällar och helger

  Skulle ett akut fel inträffa utanför fastighetsskötarens telefontid, ska du ringa till huvudkontoret så att vår telefonist kan koppla samtalet vidare till berörd person. På kvällar och helger kan du ringa till Tekniska jouren som HEBA anlitar, men kom ihåg att bara ringa vid akuta fall som inte kan vänta till nästa helgfria dag.

   

  Anmälan skadedjur

  Ring Anticimex för att anmäla och rådgöra vilka åtgärder som ska göras. Anticimex avgör om det blir aktuellt med hembesök. Uppge att HEBA är försäkrad hos Brandkontoret.

  Telefonnummer till Anticimex:
  075-245 10 00

   

 • Flyttstädning

 • Vid avflyttning ska lägenheten lämnas väl städad. Bristfällig städning kommer att debiteras. Eventuella grovsopor och elavfall får inte lämnas i fastighetens grovsoprum utan ska lämnas vid närmaste återvinningscentral.

  Checklista för flyttstädning

 • Hyresinbetalning

 • Du ska betala hyran i förskott senast den sista vardagen i månaden före varje kalendermånads början. Det innebär att hyran för exempelvis april ska vara betald senast den sista vardagen i mars.

  Om hyra inte betalas i tid, kommer ärendet att skickas till Colligent, som skickar ett inkassokrav till dig. Ingen påminnelse kommer att skickas ut från HEBA.

  Inbetalningar av hyran ska ske till angivet bankgironummer.

  Du kan se dina avier här på Mina sidor. I fältet Min lägenhet finner du länken Visa min hyra. Klicka på länken så finner du avier med aktuellt OCR-nr och hyresbelopp.

  Om du betalar hyran via internetbank så måste du vara uppmärksam på att ändra OCR-nr varje månad. Detta för att hyresinbetalningen ska bokföras på rätt hyresgäst och rätt månad. Det är också viktigt att du kontrollerar beloppet.

  HEBA:s fastigheter har flera dotterbolag, se ditt hyresavtal för rätt bolag.

  Bankgironummer:

  HEBA Fastighets AB
  BG-nr: 5582-7752 

  HEBA Hägernäs Strand AB (Täby)
  BG-nr: 492-3033 

  HEBA Liljeholmsplan AB
  BG-nr: 601-4658 

  HEBA Hökarängen AB
  BG-nr: 5098-1042 

  HEBA Råcksta AB
  BG-nr: 856-0625 

  Fastighets AB Annersta
  BG-nr: 5138-2406

 • Lägenhetsfördelning

 • HEBA lämnar huvuddelen av lediga lägenheter till Bostadsförmedlingen i Stockholm. En del lägenheter såsom nyproduktion vill vi förmedla själva. Vi upprättar då en särskild kö för nyproduktion för respektive nybyggnadsprojekt. I de flesta fall fördelas hälften av lägenheterna i nyproduktion av Bostadsförmedlingen och hälften av HEBA. Ett fåtal lägenheter förmedlas via HEBA:s interna kö. För att kunna söka de lägenheter som annonseras i HEBAS:s internkö, ska du som hyresgäst inneha ett tillsvidareavtal och ha bott minst 3 år i samma lägenhet.

  Vid byte till dyrare lägenhet, kommer sedvanlig prövning, enligt vår uthyrningspolicy att göras när årshyran ökar med mer än 24.000 kr. 3 månaders uppsägningstid på nuvarande lägenhet gäller.

  HEBA har ingen byteskö, i den meningen att du kan annonsera din lägenhet i byte mot en annan lägenhet inom HEBA:s bestånd.

 • Mina sidor

 • För dig som är hyresgäst

  På Mina sidor har vi samlat användbar information om ditt boende.

 • Nycklar och nyckelbrickor

 • Om du vill beställa fler nycklar/nyckelbrickor till din bostad, eller om du har förlorat dina nycklar/nyckelbrickor vänligen kontakta HEBA:s felanmälan. Du får betala för de nya nycklarna/nyckelbrickorna.

  Nyckelhantering i samband med inflyttning sker via våra fastighetsskötare. Mer information lämnas vid kontraktsskrivning och finns i bopärmen.

  För återlämning av nycklar vid avflyttning, se information i uppsägelsebekräftelsen.

   

   

 • Säga upp avtal

 • Uppsägning av hyresavtal ska ske skriftligen, antingen via HEBA:s uppsägningsblankett eller eget brev. Tre månaders uppsägningstid per månadsskifte gäller för de flesta hyresavtal, vid dödsbo gäller en månads uppsägningstid. I annat fall, se ditt hyresavtal eller kontakta HEBA, telefonnummer 08-442 44 40.

  Uppsägning av hyresavtal

  Uppsägningsblanketten skickas till:

  HEBA Fastighets AB
  Box 17006
  104 62 Stockholm

  Uppsägningen bekräftas alltid skriftligen av HEBA. Om du inte erhållit en bekräftelse inom två veckor, vänligen kontakta din förvaltningsassistent.

  Besiktning sker inom ett par veckor från det att uppsägningen har inkommit. Onormalt slitage och skador kan komma att debiteras.

  Du är enligt hyreslagen skyldig att låta visa lägenheten för nya hyresgäster.

  Samtliga nycklar ska återlämnas till fastighetsskötaren senast kl 12.00 efter det att ditt hyresavtal upphör att gälla. Om avtalet upphör att gälla en helg eller röd dag, ska nycklarna återlämnas senast kl 12.00 nästkommande vardag.

 • Störningsjour

 • Vid allvarliga störningar kvälls- eller nattetid, ska du ringa Svenska Störningsjouren på telefonnummer 08-568 214 00. Om någon är i fara, ring 112.

 • Trivselregler för våra bostäder

 • HEBA Fastighets AB har som målsättning att erbjuda dig ett tryggt och trivsamt boende . För att alla ska trivas så måste man visa hänsyn till varandra, följa de regler som gäller och inte störa sin omgivning. Här är några viktiga regler:

  Ljud

  Ljud kan var mycket störande. Därför bör du undvika att till exempel köra tvättmaskin eller diskmaskin på natten, gå med hårda skor eller flytta runt möbler mer än nödvändigt. Klockan 22.00-06.00 bör du visa särskild hänsyn. Du har aldrig rätt att spela musik på hög volym och det gäller även dagtid. Vill du lyssna på hög musik så använd hörlurar. Meddela grannarna om ni ska ha fest. Tänk även på att stora mängder vatten kan vara störande när du duschar eller badar. Om du störs av ljud från grannen, så är det bästa att tala med grannen först. Om det inte hjälper, kontakta störningsjouren.

  Trapphus, entré och allmänna utrymmen

  Trapphuset ska hållas rent från diverse saker. Cyklar, barnvagnar, pulkor, sopor, dörrmattor, tidningskassar och andra saker får enligt lag inte ställas i trapphus, loftgångar eller entréer. De hindrar dessutom städning. De allmänna utrymmena ska hållas fria från föremål så att de är lättframkomliga för rörelsehindrade, brand- och ambulanspersonal samt städpersonal. Håll entré- och källardörrar stängda för att försvåra inbrott.

  Tvättstuga

  Håll rent och snyggt och följ de enklar regler som finns anslagna. Saknas regler i just din tvättstuga, hör av dig till oss så ordnar vi det. Om du får förhinder att tvätta - kom ihåg att avboka ditt tvättpass snarast möjligt, så att någon annan kan använda tiden istället.

  Rökning

  Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen som trapphus, hissar, källare och tvättstuga. Tänk på att rökning på balkong eller uteplats kan ge lukt som stör dina grannar Om du röker måste du naturligtvis ta hand om fimpar och aska. Det är inte tillåtet att kasta fimpar från balkongen på grund av brandrisk.

  Grillning

  Grillning på balkongen eller uteplats tillhörande lägenhet får inte förekomma. Grillrök kan upplevas som otrevligt för dina grannar och öppen eld kan orsaka brand.

  Tvätt och vädring på balkongen

  Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen, men inte piska eller skaka mattor, då dammet kan flyga in i någon annans lägenhet.

  Parabolantenn

  Får inte monteras på fastighetens balkong, fasad eller tak. Paraboler får ställas upp fritt på balkonggolvet men inte sticka utanför balkongen.

  Skyltar och markis

  Får inte sättas upp utan HEBA:s tillåtelse.

  Blomlådor på balkongen

  Ska vara vända inåt eftersom de kan ramla ner och skada någon. Tänk även på när du vattnar dina blommor, så att vatten inte rinner ner på grannens balkong.

  Djur

  Om du har husdjur så måste du se till att de inte förorenar eller stör omgivningen. Rasta inte hunden på gården och se till att katten inte gör sina behov i barnens sandlåda. Tänk också på att inte lämna din hund ensam hemma eftersom en skällande hund stör grannarna.

  Mata inte fåglar

  Matning av fåglar kan locka till sig råttor och andra skadedjur och därför tillåter vi inte det. Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet så är du enligt lag skyldig att anmäla det. Ring Anticimex på telefonnummer 08-517 633 00.

  Soppåsar utanför dörren

  Det är inte tillåtet att ställa ut sina soppåsar i trappuppgången eller något annat allmänt utrymme. 

 • Uthyrningspolicy

 • Kriterier för att bli godkänd som hyresgäst:

  • För godkännande krävs någon form av stadigvarande inkomst, såsom inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, pension, sjukpenning, sjukbidrag, studiemedel eller A-kassa samt aktivitetsersättning som inkomst för ungdomar. Dock ej försörjningsstöd (kallades tidigare för socialbidrag). Vi godkänner även bostadstillägg som inkomst för ålderspensionärer.
  • HEBA tillämpar en inkomstregel som innebär att din totala årsinkomst brutto ska uppgå till lägst 3,5 gånger årshyran. Inkomstkrav för ålderspensionärer är 3 gånger årshyran brutto.
  • Huvudköande ska i första hand uppfylla inkomstkravet själv.
  • HEBA tar kreditupplysning på alla sökande.
  • HEBA accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
  • HEBA kommer att inhämta boendereferenser. Det får inte förekomma anmärkningar vad gäller skötsamhet eller hyresinbetalningar.
  • HEBA kräver att den köande eller den medköande varit på visningen av lägenheten.
  • Om bostad innehas kräver HEBA att uppsagt hyreskontrakt alternativt försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt kan uppvisas innan nytt kontrakt kan tecknas.
  • Rimlig familjestorlek i förhållande till lägenhetens storlek.
  • Du ska ha fyllt 18 år för att få teckna eget avtal.
  • Du ska ha en hemförsäkring.
 • Värme och ventilation

 • Har du rätt temperatur?

  HEBA eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska vara minst 20,5 grader och av miljöskäl som högst 21 grader. Varje grad varmare vi har inomhus ökar förbrukningen av energi med 5 procent och bidrar till en negativ klimatpåverkan. 

  Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet. Visar termometern lägre än 20,5 grader kan du kontrollera följande:

  • Har du möblerat tätt framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet?
  • Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
  • Har du kontrollerat att termostaten inte är avstängd så kan du även pröva att skruva den med och moturs några gånger.
  • Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan.
  • Är elementet kallt nedtill och varmare upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

  Fortfarande lägre än 20 grader i lägenheten?

  Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten, kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan så att din fastighetsskötare kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp sig. Är det fortfarande kallt i lägenheten skickas din anmälan vidare till våra drifttekniker som tittar på andra åtgärder i värmesystemet.

  Drar det kallt från fönsterventilerna?

  De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det.

  Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Och du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktigt för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementen ut i rummet.

   

 • Överlåtelse av lägenhet

 • Enligt hyreslagen ska du ha beaktansvärda skäl för att kunna överlåta din lägenhet, exempelvis vid skilsmässa eller till myndiga barn som bott hemma. Du måste kunna visa att ni har haft ett gemensamt och permanent boende tillsammans och delat hushåll under ett antal år. En andrahandshyresgäst eller inneboende kan inte överta ett hyreskontrakt.

  Ansökan om överlåtelse (pdf)

 • Logga in på Mina sidor?

 • För att logga in på Mina sidor behöver du först registrera dig. Klicka på Registrera dig i blå fältet till vänster under fliken Mina sidor.
  Fyll i ditt personnummer, e-postadress och välj ett eget lösenord, 6 tecken.
  Klicka på Spara och gå vidare med att fylla i kontaktuppgifter samt övriga uppgifter om dig. Spara.

  När du fått svar på att registreringen är klar kan du sedan logga in.
  Du anger personnummer( xxxxxx-xxxx) och ditt lösenord i inloggningsrutan till höger under fliken Mina sidor.

  Har du glömt ditt lösenord klickar du på Glömt ditt lösenord?
  Vi skickar dig ditt lösenord på den e-postadress du uppgett.

  Du behöver vara aktiv på Mina sidor under ett år från det du registrerat dig. Har det gått över ett år raderas din inloggning.

 • Lösenord till Mina sidor

 • Du väljer själv minst 6 tecken, både bokstäver och siffror