Norra Djurgårdsstaden

 

 

 

 

 

 

 

 


Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt kommer det att bli minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. År 2009 beslutade Stockholms stads kommunfullmäktige att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett miljöprofilerat område, med uppdrag att pröva vad som är möjligt i dagsläget och tänja gränser där det går, för att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. Heba medverkar i ett samarbete med Fortum, Ericsson, ABB och Electrolux avseende smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden. Här har Heba två bostadshus och med hjälp av solceller på taket möjliggörs egen elproduktion. Merparten av värmebehovet täcks av värme från Fortums fjärrvärmeanläggning som producerar fjärrvärme från avloppsvattnet.