Nyproduktion

Hebas grundvärdering är att bygga hus vi själva vill äga och förvalta. Idag driver vi flera projekt i nyproduktion på attraktiva lägen i Storstockholm - i egen regi, med vår samarbetspartner eller tillsammans med exerna leverantörer. Vi söker markanvisningar och förvärv för att kunna vara en part vad gäller fastighetsutveckling för bostäder, på attraktiva lägen i Storstockholm.