Stora Sköndal

I Stora Sköndal i södra Stockholm börjar en ny stadsdel växa fram. Heba kommer tillsammans med Åke Sundvall driva och äga ett projekt om cirka 600 bostäder i den nya stadsdelen. Av dessa bostäder är cirka 260 hyresrätter och 340 bostadsrätter. Projektet är del av den andra etappen i utvecklandet av Framtidens Stora Sköndal, som innefattar byggandet av totalt cirka 1 000 bostäder.

Om Stora Sköndal och social hållbarhet

När Stora Sköndal står klart ska stadsdelen rymma cirka 4 000 bostäder och 3 000 arbetsplatser. Stadsdelen beräknas stå färdig 2035 och har utformats utifrån en idé om social hållbarhet där, förutom hållbarhet, även inkludering, variation och närhet till grönska och vatten står i centrum.

Det ska bli en stadsdel byggd för möten och gemenskap, med varierad arkitektur, ett starkt fokus på miljön och där ny teknik används för att skapa livskvalitet.

För Heba är det här ett projekt som med fokus på social hållbarhet står nära Hebas vision om att vara bäst i Sverige på att skapa trygga och attraktiva bostäder och livsmiljöer.