Vårbergstoppen

I anslutning till Vårbergstoppens park, som Stockholms stad rustar upp till en stadspark med något för alla, bygger vi bostadsrätter tillsammans med Åke Sundvall. Prisvärdhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet är några av de aspekter vi eftersträvar i projektet. Bostäderna kommer att Svanenmärkas. 

Projektet Vårbergstoppen uppförs som ett storgårdskvarter med en naturlig allmän naturkulle i mitten och lummiga bostadsgårdar närmast husen. Det är uppdelat på två fastigheter, Viggholmen 1 och Loholmen 1. Totalt omfattar projektet cirka 300 lägenheter i varierande storlek från 1-4 rum och kök med ett underliggande garage.

Kvarteret ansluter till Vårbergstoppens park där Stockholms Stad just nu genomför en stor upprustning i syfte att skapa en stadspark med något för alla.

Projektet har tagits fram tillsammans med OWC arkitekter och har bearbetats noga för att skapa de bostäder som tillför staden mest värde ur flera olika perspektiv.  Planerad byggstart sker våren 2021, byggtiden är preliminärt två år.

Läs mer om projektet: åkesundvall.se/varbergstoppen 

Fakta

  • Byggstart: sista kvartalet 2020
  • Beräknas klart: preliminärt slutet 2022
  • Antal bostadsrätter: ca 300

Kontakt

info@hebafast.se