Bolagsledning

HEBA:s ledningsgrupp består av:

Patrik Emanuelsson

Vd
Född 1966
Anställd sedan 2017
Tidigare anställningar: Vd Locum, Vd Micasa, Vice Vd Svenska Bostäder, Fastighetschef Svenska Bostäder
Utbildning: Studier vid Militärhögskolan och IHM
Aktieinnehav i HEBA: 2 000 B-aktier

 


Frank Sadleir

Ekonomichef
Född 1956
Anställd sedan 1999
Tidigare anställningar: Försäkringskassan, Skatteverket, Deloitte
Utbildning: Civilekonom
Tidigare ledande befattningar: Auktoriserad revisor
Aktieinnehav i HEBA: 1 200 B-aktier


Marija Nikolic

Fastighetschef
Född 1971
Anställd sedan 2015
Tidigare anställningarSavills Förvaltning AB, Svenska Bostäder
och Einar Mattsson

Utbildning: Dipl. Fastighetsförvaltning
Tidigare ledande befattningar: Fastighetschef
Aktieinnehav i HEBA 0


Henrik Fernström

Fastighetsutvecklingschef
Född 1984
Anställd sedan 2017
Tidigare anställningar: CA Fastigheter AB, Locum AB
Tidigare ledande befattningar:
Projektchef Nya Södertälje Sjukhus, Locum
Aktieinnehav i HEBA: 0

 


Nina Agerberg

Vd-assistent
Född 1959
Anställd sedan 2016
Tidigare anställningarSwedbank, Ektornet AB, Hufvudstaden AB (publ)
UtbildningFil kand Medie- och kommunikationsvetenskap
Tidigare befattningar: VD-assistent
Aktieinnehav i HEBA 0