Heba arbetar systematiskt för att skydda dina personuppgifter

Du som kommer i kontakt med Heba kan känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du bor eller söker bostad hos Heba, använder våra tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Heba arbetar kontinuerligt med informationssäkerhet och dataskydd för att garantera en säker hantering av information och personuppgifter. Heba Fastighets AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras kontinuerligt. Läs mer om vårt integritetsskyddsarbete i filen nedan.