Historiken i korthet

1952 – Byggbolaget Heba Byggnads AB grundas.

1960-talet – Bolaget går över till att vara byggherre och upphör att bygga i egen regi. Stärker rollen inom fastighetsrörelse.

1970-talet – Heba expanderar genom förvärv av fastigheter. Bibehållen soliditet värderas högt och fokus ligger på förvaltning.

1980-talet – Heba expanderar kraftigt med förvärv av både företag och fastigheter även utanför Stockholm. En liten aktör blir stor.

1990-talet – Börsintroduktion på Nasdaq Mid Cap 1994. Bytte namn till Heba Fastighets AB. Bolaget fortsätter med långsiktiga förvärv i kontrollerad takt, av fastigheter i efterfrågade lägen.

2000-talet – Heba återupptar rollen som byggmästare.

2010-talet – Heba renodlar beståndet till Stockholm. Stärker rollen som byggmästare och bygger egna fastigheter. Expansionen tar fart genom förvärv av nyproduktion i attraktiva lägen.

Så började allt

I de bistra tiderna som rådde i Sverige på 1930-talet, kom två män från olika delar av landet till Stockholm, möjligheternas stad, för att hitta jobb och skapa sig en framtid. Karl Holmberg, bondson från Småland, och Folke Ericsson, timmerman från Närke.

Med vilja och envishet skaffar de sig arbete och stretar på inom byggbranschen, var och en på sitt håll. På 1940-talet startar de varsitt byggföretag. Gemensamt är att de brinner för att bygga hus och för att utveckla sina företag. Det de inte kan, lär de sig under resan. Snart har de banker, politiker och andra byggare i sina nätverk. Och verksamheterna blomstrar.

Det är gynnsamma tider att bygga. Tack vare politiken är det fördelaktigt att låna pengar. Bostadsbristen är stor och stadens beslutsfattare vill att standarden ska höjas. Folk ska ha det bekvämt, och inte behöva gå till utedass på gården.

I början av 1950-talet får Karl och Folke chansen till en stor markanvisning i Vällingby. För stor för att de ska kunna hantera den var för sig i eget bolag. De slår ihop sina påsar och startar ett gemensamt samarbetsbolag – Heba Byggnads AB. Holmberg Ericsson Byggnads AB.

I sann byggmästaranda var det kvalitet och heder som gällde. Karl och Folke valde hållbara lösningar som de visste skulle vara fördelaktiga att förvalta, för ekonomisk långsiktighet. Naturmaterial som håller länge och åldras vackert var preferensen. Karl och Folke byggde hus som de själva ville äga, förvalta och bo i. Ett signum för Heba än idag, och vår fortsatta linje framöver.

Hebas grundare Folke Ericsson