En tryggare värd

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare. Vi erbjuder hållbara och trygga boenden där du ska kunna trivas i alla skeden i livet. Vi har ungdomsbostäder, hyresbostäder och samhällsfastigheter och du hittar oss på centrala lägen i Stockholmsregionen och Mälardalen.

Vi tar hand om våra hus och gårdar med stor yrkesstolthet. Det ska vara välskött både i och runt våra hus. Vi vet att det bidrar till en trygg upplevelse, för dig som bor hos oss och för området. Förvaltningen driver vi i egen regi. Vi vill vara tillgängliga för dig.

Heba - en tryggare värd

Heba i korhet

  • Våra fastigheter finns på centrala lägen i Stockholmsregionen och Mälardalen.
  • 3 200 hyreslägenheter, 700 lägenheter i äldreboenden, 350 lokaler.
  • Vi sköter vår förvaltning i egen regi.
  • Vi är 42 medarbetare.
  • Kundlöfte: En tryggare värd
  • Verksamheten startade 1952 i Stockholm.

Allt annat än hållbart är ohållbart

Vi lever som vi lär och tror att alla vill bidra till en hållbar värld. Därför jobbar vi hela tiden för att du ska kunna leva miljövänligt i våra hus och känna dig trygg i ditt hem.

Värderingar

Våra kärnvärden har vi med oss i allt vi gör.

Närvarande – I alla våra relationer och kontakter är vi nära, synliga och tillgängliga.

Trygga – Vi är pålitliga, erfarna och har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör.

Engagerade – Vi är öppna, omtänksamma, jobbar hårt och drivs av vilja att utvecklas. Det finns alltid ett till steg att ta.

Hebas medarbetare