Välkommen till HEBA Fastighets AB (publ)

Nyheter

 
 

Eldningsförbud i Stockholms Län

Fortsatt eldningsförbud i Stockholms län, men det är nu åter tillåtet att grilla på egen tomt. Det uppdaterade eldningsförbudet beslutades den 30 juli kl 17.00 och gäller tills vidare. Länk till Länsstyrelsens hemsida