Laxsläppet fick kungligt besök.
Heba i samhället

2024-05-13

Laxsläppet äger rum för 50:e gången, i år med kunglig glans

I år är det 50:e gången som Stockholms stad sätter ut laxar i Stockholms vatten och årets jubileum gästas av H.M. Konungen! Den 13 maj med start klockan 12.30 var det dags för det årliga laxsläppet i Stockholms ström, nedanför Kungliga Operan. Och Heba är stolt huvudsponsor för utsättningen.

Laxsläppet är Stockholms stads utsättning av lax och öring i olika vattendrag i Stockholmsregionen. Vid årets släpp sätts 30 000 öringsungar ut i Stockholms ström nedanför Kungliga Operan. Intresset var stort med åskådare som står längs kajerna för att se fiskarna släppas ut i Strömmen.

– Evenemanget är ett uppskattat inslag i Stockholmsvåren och har ett kärt ändamål, att behålla den biologiska mångfalden och dessutom bidra till friluftsmöjligheter som fiske. Vi ser det som en självklar del av vårt samhällsansvar som fastighetsägare att bidra till den biologiska mångfalden och ekologin i vår huvudstads vattendrag och kust. Heba har varit en del av Laxsläppet sedan 2013 och som huvudsponsor är vi glada över att kunna bidra till att utsättningen fortsätter även framöver, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

– Fiskarna i Stockholm behöver uppmärksammas och det finns få sätt som är bättre än att låta tusentals lax och öringar få simma fritt ut i Stockholms ström. Utsättningarna säkrar friska rovfiskbestånd i skärgården. Att de utplanterade fiskarna återvänder år efter år skapar en biologisk mångfald i stadens vatten och ger unika fiskemöjligheter. Dessutom har utsättningen en viktigt pedagogisk roll när barn och vuxna får uppleva laxfiskar mitt i vår huvudstad, säger Oliver Karlöf fiskbiolog Stockholms stads idrottsförvaltning.

Heba är huvudsponsor för Laxsläppet som år 2024 ägde rum för 50:e gången.
Heba är huvudsponsor för Laxsläppet, då Stockholms stad sätter ut 140 000 lax- och öringsungar i Stockholms vatten.
Vid Laxsläppet sätter Stockholms stad ut 140 000 lax- och öringsungar i Stockholms vatten. Heba är huvudsponsor till utsättningen.

Om utsättningen av lax och öring 2024

  • Utsättningen av lax och öring sker i regi av Stockholms stad och Idrottsförvaltningen. Heba är sedan 2023 huvudsponsor för utsättningen.
  • Cirka 140 000 öringsungar sätts i år ut i vatten och längs kusten i hela Stockholmsregionen. Av dessa sätts 25 000 ut i Stockholms ström.
  • Öringen återvänder till utsättningsplatsen år efter år för att leka. På så vis har öringen återinförts i åar och bäckar där de en gång försvunnit.
  • I Stockholmsregionen finns idag finns ett 50-tal vattendrag där öringen reproducerar sig.

Dela artikeln med en vän eller ditt nätverk