Heba - en tryggare värd

2024-04-08

Hos Heba gäller hållbara hyreskontrakt

Genom Hebas hållbara hyreskontrakt förbinder sig våra hyresgäster att teckna ett grönt elavtal och att källsortera i våra miljörum. För dig som bor hos oss ska det vara enkelt och självklart att kunna göra klimatvänliga val.

Genom Hebas hållbara hyreskontrakt förbinder sig våra hyresgäster att teckna ett grönt elavtal och att källsortera i våra miljörum. För dig som bor hos oss ska det vara enkelt och självklart att kunna göra klimatvänliga val.

– Det är viktigt att vi alla gör allt vi kan för att minska belastningen på klimatet. Vi tror att våra hyresgäster delar den uppfattningen. Vem vill inte bidra, bara det är enkelt? Ibland behöver vi komma över en tröskel, för att skaffa oss en ny vana eller tänka nytt inför ett beslut. Genom hållbara hyreskontrakt kan vi få fler att ta steget, säger Ulrika Thorildsson fastighetschef på Heba.

De hållbara hyreskontrakten gäller alla nytecknade kontrakt. Rökfri fastighet ingår också i de nytecknade kontrakten. För allas hälsa och trivsel håller vi det rökfritt inne i husen och 25 meter ut från husen. I takt med omflyttningar och nytecknade kontrakt, ökar andelen hållbara hyreskontrakt i husen allteftersom.

Vad tycker hyresgästerna?

– Hyresgästerna uppskattar att det är rökfritt. Och ingen protesterar när vi hänvisar till grönt elavtal och källsortering, vilket är positivt. Medvetenhet och utveckling har kommit så långt att klimatval ses som självklara och tas emot väl, säger Ulrika Thorildsson.

Vill uppmuntra till bra klimatval

Genom de hållbara hyreskontrakten tar Heba ansvar för verksamhetens indirekta klimatpåverkan. Det vill säga klimatpåverkan som relaterar till Hebas verksamhet, men som ligger bortom våra egna beslut. Vi har en dialog med våra intressenter för att inspirera och dela med oss av våra erfarenheter. Hyresgäster, entreprenörer och samarbetspartners – tillsammans kan vi göra skillnad.

Hebas övergripande klimatmål:

  • Hela verksamheten ska vara klimatneutral 2045 och fastighetsförvaltningen redan år 2030.
  • Arbetet med att nå målen innefattar att minska både den direkta och den indirekta klimatpåverkan.

Dela artikeln med en vän eller ditt nätverk

Relaterade artiklar