Grundarna

Karl Holmberg och Folke Ericsson

Att bolaget som Karl Holmberg och Folke Ericsson startade 1952 många årtionden senare kommer att bli ett framgångsrikt företag på börsen kan förstås varken Karl Holmberg eller Folke Ericsson förutse.

De kommer ungefär samtidigt in i byggsvängen i Stockholm. De startar också var sitt företag och nästan tio år senare det gemensamma bolaget HEBA, Holmberg&Ericsson Byggnads AB.

Karl Holmberg föddes i Gränna 1886. 1928 befinner sig Karl Holmberg i byggsvängen i Stockholm som grovarbetare hos byggfirman Oscarsson&Söderberg. Han stiger snabbt i graderna. 1930 är han lagbas. Det är kristid och depression i Sverige och firman går i konkurs. Karl Holmberg griper tillfället och startar tillsammans med sina kamrater ett lag som på kooperativ grund åtar sig rivnings-och grundläggningsarbeten. Laget går samman i aktiebolagsform och bildar  Stockholms Södra Byggnads AB. Det är hösten 1933.

Folke Ericsson föddes 1905 i Lerbäcks socken i södra Närke. I tidiga ungdomsår drömmer Folke Ericsson om att bli bankkamrer eller storbonde. Han blir istället framgångsrik byggmästare i Stockholm. Folke Ericsson anländer till Stockholm 1930 och har ett antal ströjobb på grund av de svåra tiderna.1933 arbetar han i ett lag där grov-och cementarbetarbasen heter Karl Holmberg.