Information om värme

Upplever du problem med värmen i din bostad?

Här finner du en kortfattad information och instruktion om vad du behöver göra innan du gör en felanmälan. Detta för att felsökningsprocessen ska bli så smidig som möjligt.

Värme
  • Normal inomhustemperatur i er lägenhet ska inte vara lägre än 20,5 och inte högre än 21 grader.
  • Vid vår och höst kan utetemperaturen skifta snabbt och då behöver värmesystemet några dagar på sig för att hinna justera värmen inomhus. Därför kan det ibland upplevas något kallt när natt- och dagtemperatur förändras kraftigt.
  • Fryser du? Ta reda på om det är för kallt i din lägenhet genom att mäta temperaturen mitt i rummet. Ställ termometern på ett bord ungefär en meter från golv, mitt i rummet under några dagar. Notera även om ventilationen låter mer än normalt, eller om elementen är varma enligt bilden nedan innan ni felanmäler. Detta är viktig information i felsökningsprocessen.
  • För att få en bra spridning av värmen från radiatorerna (elementen) får det inte vara möbler eller tjocka gardiner direkt framför dem.
  • Täck inte för ventiler och dylikt eftersom det sätter ventilationen ur funktion, något som hindrar värmen från att cirkulera.

Det är normalt att
  • temperaturen är något lägre vid golv och ytterväggar
  • radiatorerna (elementen) är något varmare upptill och något svalare nedtill
  • det är tillfälligt kallare inomhus än normalt när utetemperaturen skiftar snabbare än vad värmesystemet hinner kompensera för
  • ett element stänger av sig även mitt i vintern. Det betyder bara att det för ögonblicket är tillräckligt varmt i din lägenhet. När temperaturen sjunker inomhus, börjar radiatorn arbeta igen.

Du kan läsa mer om värme och ventilation här