Om HEBA

Affärsidé

HEBA:s affärsidé är att erbjuda människor i Stockholmsområdet ett hållbart, attraktivt och tryggt boende. Det gör vi genom att vara en långsiktig fastighetsägare med en engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. 

Övergripande mål

 • HEBA ska fortsätta att växa i Stockholmsområdet.
 • HEBA ska ha nöjda hyresgäster och HEBA:s resultat från AktivBo Nöjd Kund Index ska vara bättre än genomsnittet för privata bostadsbolag i storstad.
 • HEBA ska ha energieffektiva fastigheter. Energianvändningen för uppvärmning i HEBA:s fastigheter ska minska med minst 20 procent fram till år 2020 jämfört med 2008 års energianvändning.
 • HEBA:s tillväxt ska ske med en värdetillväxt och ett ekonomiskt resultat som säkerställer utdelning till aktieägarna. HEBA:s mål är att aktieutdelningen, sett över tiden, ska uppgå till cirka 70 procent av förvaltningsresultatet efter beräknad skatt.

Strategi

 • HEBA ska erbjuda en god service och ett tryggt boende till sina hyresgäster.
 • HEBA:s verksamhet ska omfatta hyresbostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsområdet.
 • HEBA ska vara en långsiktig fastighetsägare och ha ett långsiktigt perspektiv på fastighetsförvaltningen.
 • HEBA:s verksamhet ska kännetecknas av ett aktivt hållbarhetsarbete.
 • HEBA:s tillväxt ska ske både genom förvärv och nyproduktion.
 • HEBA ska förvalta fastigheterna med egen personal.
 • HEBA ska understödja och uppmuntra medarbetarna till kompetensutveckling och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade ledare.

Sponsringaktiviteter

HEBA tar ett aktivt samhällsansvar genom sponsring av hjälporganisationer som ligger i linje med företagets mål och strategier.

För ett tryggt och trivsamt boende stödjer HEBA:

 • Stadsmissionen
 • Tidningen Situation Stockholm
 • Laxutsättningen i Stockholms ström
 • Nattvandrarna

HEBA stödjer utsättningen av lax i Stockholms ström

HEBA har sedan januari 2013 varit samarbetspartner till Stockholms stad för utsättning av lax i Stockholms ström. HEBA vill bidra till att erbjuda en unik naturupplevelse mitt i Stockholms hjärta. Stockholm stad har sedan 25 år med hjälp av sponsorer planterat ut lax - och havsöringssmogg i strömmen.

HEBA har bidragit med 50 000 till UNHCR för hjälp till flyktingförläggningar i Syrien.