Uthyrningspolicy

Att bo hos HEBA

Kriterier för att bli godkänd som hyresgäst

 • För godkännande krävs någon form av stadigvarande inkomst, såsom inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, pension, sjukpenning, sjukbidrag, studiemedel eller A-kassa samt aktivitetsersättning som inkomst för ungdomar. Dock ej försörjningsstöd (kallades tidigare för socialbidrag).
 • Vi godkänner även bostadstillägg som inkomst för ålderspensionärer.
 • HEBA tillämpar en inkomstregel som innebär att din totala årsinkomst brutto skall uppgå till lägst 3,5 gånger årshyran.
 • Inkomstkrav för ålderspensionärer är 3 gånger årshyran brutto.
 • Huvudköande ska i första hand uppfylla inkomstkravet själv.
 • HEBA tar kreditupplysning på alla sökande.
 • HEBA accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
 • HEBA kommer att inhämta boendereferenser, det får inte förekomma anmärkningar vad gäller skötsamhet eller hyresinbetalningar.
 • HEBA kräver att den köande eller den medköande varit på visningen av lägenheten.
 • Om bostad innehas kräver HEBA att uppsagt hyreskontrakt alternativt försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas.
 • Rimlig familjestorlek i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Du ska ha fyllt 18 år för att få teckna eget avtal
 • Du ska ha hemförsäkring

Observera att under sommarmånaderna
31 maj-31 augusti handlägger inte förvaltningsassistenterna några bytesärenden.