Ungdomsbostäder

Ungdomar är en grupp som har det extra svårt att komma in på bostadsmarknaden. För att underlätta för de som är mellan 18 och 25, erbjuder HEBA ungdomsbostäder i två fastigheter. Den ena är Solskensvägen 21-23 i Tullinge,  där tillträde beräknas kunna ske i slutet av november 2018, den andra är vårt projekt, ungdomsbostäder i Hökarängen, som planeras stå klart för inflyttning hösten 2020.

HEBA har en egen kö för ungdomar där alla mellan 18-25 år kan registrera sitt intresse för att sedan kunna söka någon av våra ungdomsbostäder. Du registrerar ditt intresse här.