Ungdomsbostäder

Ungdomar är en grupp som har det extra svårt att komma in på bostadsmarknaden. För att underlätta för de som är mellan 18 och 25, erbjuder Heba ungdomsbostäder i två fastigheter. Den ena är Solskensvägen 21-23 i Tullinge och den andra är Sirapsvägen 28 i Hökarängen, där inflyttning skett under våren 2020.

Heba har en egen kö för ungdomar där alla mellan 18-25 år kan registrera sitt intresse för att sedan kunna söka någon av våra ungdomsbostäder. Du registrerar ditt intresse här.