Som bostadshyresgäst har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid och med Hebas tillstånd. Det är viktigt att du skickar in en ansökan till oss i god tid. Skulle en hyresgäst hyra ut i andra hand utan vårt tillstånd riskerar denne att bli uppsagd och förlora sitt kontrakt.

Bra att känna till om Hyreslagen

Andrahandsuthyrning är reglerad enligt Hyreslagen. För att få hyra ut i andra hand krävs beaktansvärda skäl. Det kan vara: tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller att provsambo. På Heba godkänner vi inte provboende i en gemensamt förskaffad bostadsrätt eller villa.

Under tiden som en lägenhet är uthyrd i andra hand ansvarar du som förstahandshyresgäst helt för lägenheten enligt kontraktets bestämmelser gentemot Heba. Det innebär att du ansvarar för hyresinbetalningar, eventuella skador i lägenheten och att inga störningar förekommer. Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar, då riskerar du att bli av med din lägenhet.

Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar förstahandshyresgästen dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt.

Observera att andrahandshyresgästen inte kan överta hyreskontraktet.

Ansök digitalt

Vill du hyra ut din lägenhet i andrahand gör du en digital ansökan via länken nedan.

Vid återflytt

När din andrahandsuthyrning har upphört ska du fylla i en blankett om återflyttning. Blanketten ska vara Heba tillhanda senast två veckor efter det att andrahandsuthyrningen har upphört.