Så sorterar du ditt avfall

Vi vill uppmuntra till att sortera mera! Ibland kan vägen till miljöstationen kännas lång och ibland tornar plast- och pappersförpackningarna upp sig hemma i lägenheten. Men det är mödan värt. Mycket resurser kan sparas om fler återvinner mer.

Källsortering

I miljörummet finns kärl för att du ska kunna källsortera så mycket som möjligt av ditt avfall. Läs på kärlen vilken typ av avfall respektive kärl är avsett för. Du bidrar stort genom att sortera rätt.

Hebas hållbara hyreskontrakt ska öka sorteringen.

Plasten extra viktig

Vi vill slå ett särskilt slag för att mer plast ska samlas in och återvinnas. Plast tar 450 år för naturen att bryta ned, men kan bli till nya saker om den återvinns. Visste du att bara 10 procent av plasten i Sverige samlas in för att återvinnas.

Restavfall

Restavfall som du inte kan sortera för materialåtervinning eller som matavfall, kastar du i avsedd behållare som finns antingen inne i huset eller utomhus precis i anslutning till huset.

Matavfallsinsamling

I flera områden har Heba insamling av matavfall, bland annat Hökarängen, Lidingö, Södermalm, Huddinge, Norra Djurgårdstaden och Täby. I områden som har matavfallsinsamling har vi delat ut startkit med en påshållare och särskilda papperspåsar för matavfall till alla hyresgäster.

För att kunna använda matavfall till biogas och biogödsel är det viktigt att sortera rätt. I soprummen finns tydlig information om vad som gäller. Det är viktigt att använda de avsedda matavfallspåsarna. De är tillverkade av speciellt papper för matavfall. Ett tips är att försluta påsen genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet märkt med ”matavfall”.

Textilinsamling

I flera fastigheter har vi behållare för insamling av textilier i samarbete med Human Bridge. Främst för återanvändning, men också för återvinning. Läs mer om textilinsamlingen på HumanBridge.se

Återvinningscentraler

Skrymmande grovsopor som möbler, TV-apparater och dylikt lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För återvinningscentraler se din kommuns hemsida.