När du vill byta lägenhet

För att få byta din lägenhet måste du ha bott i den i ett år. Detsamma gäller för personen du vill byta med. Enligt hyreslagen ska du ha beaktansvärda skäl för att kunna byta din lägenhet. Exempelvis ändrade familjeförhållanden, behov av en mindre eller större bostad, ska börja nytt arbete eller studera på annan ort.

Vid ett byte gör vi en sedvanlig prövning av personen du vill byta med, se vår Uthyrningspolicy (länka).

Vi tar en kreditupplysning och accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

Heba vill ha boendereferenser och några anmärkningar vad gäller skötsamhet eller hyresinbetalningar får inte finnas.

Innan vi godkänner bytet gör vi en besiktning av lägenheten. Om debitering av eventuella skador kommer ifråga måste kostnaden regleras innan vi skriver ett nytt avtal.

En ordentlig flyttstädning ska göras. För mer information och checklista, se Flyttstädning.

Observera att avtal för parkering och/eller garageplats upphör i samband med bytet och kan inte överlåtas.

För kännedom godkänner Heba inte byten mellan hyresrätt och bostadsrätt/villa.

Förväntad tid för att få besked

Handläggningstiden för en bytesansökan är cirka sex till åtta veckor, en förutsättning är att ansökan är komplett. Under sommarmånaderna 1 juni till 31 augusti handlägger vi inte byten.

När du ansöker ska du bifoga intyg för nedan:

  • Personbevis för samtliga parter.
  • Aktuellt arbetsgivarintyg med årsinkomst eller motsvarande dokument med inkomstuppgift. Egenföretagares inkomst styrks exempelvis från revisorer, F-skattsedel och preliminär deklaration samt aktuell balans- och resultaträkning.
  • Kopior på de tre senaste lönespecifikationerna.
  • Kopia på samtliga hyreskontrakt i byteskedjan.
  • Anledning till bytet för samtliga parter.
  • Om det i bytet ingår fler än två lägenheter, ska ni lämna en redogörelse för byteskedjan, se baksidan av bytesansökan.

Överlåta lägenhet

När du vill överlåta lägenheten till någon

För att överlåta din lägenhet till någon annan ska du enligt hyreslagen ha beaktansvärda skäl. Det kan vara vid skilsmässa eller till myndiga barn som bott hemma.

Du måste kunna visa att du och personen du vill överlåta till har haft ett gemensamt och permanent boende tillsammans och delat hushåll under ett antal år.

En andrahandshyresgäst eller inneboende kan inte överta ett hyreskontrakt.

För att ansöka om en överlåtelse använd blanketten nedan. Skriv ut, fyll i och skicka in till oss.

E-post: info@hebafast.se

Adress: Heba Fastighets AB, Box 17006, 104 62 Stockholm