Vi vill göra vad vi kan för att underlätta för våra hyresgäster att leva miljövänligt och bidra till minskad klimatpåverkan. Att vi installerar elbilsladdare på alla våra parkeringsplatser är ett led i arbetet.

I inledningen av vår utbyggnad ger vi i första hand våra hyresgäster möjligheten att kunna ladda elbilen och det går bra att hyra en parkeringsplats utan att bo hos oss. Framöver ser vi oss som en del i ett laddkretslopp där vi ska kunna erbjuda publik laddning.