På Heba vill vi erbjuda dig ett tryggt och trivsamt boende. Att ha grannar nära inpå är för det mesta trevligt men kräver förstås att vi visar varandra hänsyn. Våra trivselregler ringar in vår definition av att visa varandra hänsyn, för att alla ska trivas i sitt hem.

Heba - en tryggare värd

Ljud 

Ljud kan upplevas mycket störande. Därför bör du undvika att till exempel köra tvättmaskin eller diskmaskin på natten, gå med hårda skor eller flytta runt möbler mer än nödvändigt. Klockan 22-06 bör du visa särskild hänsyn. Du har aldrig rätt att spela musik på hög volym, det gäller även dagtid. Vill du lyssna på hög musik använd hörlurar. Meddela grannarna om ni ska ha fest. Tänk även på att stora mängder vatten som spolar när du duschar eller badar kan störa andra. Om du störs av ljud från grannen, är det bästa att först tala med personen. Om det inte hjälper, kontakta störningsjouren. 

Trapphus och entré – allmänna utrymmen

Allmänna utrymmen i huset ska hållas fria från diverse föremål för att huset ska vara brandsäkerhet och framkomligt för rörelsehindrade samt brand- och ambulanspersonal. Cyklar, barnvagnar, pulkor, sopor, dörrmattor, tidningskassar och andra saker får enligt lag inte ställas i trapphus, loftgångar eller entréer. Att hålla fritt underlättar också städning. Håll entré- och källardörrar stängda för att förebygga inbrott. 

Tvättstuga

Håll rent och snyggt och följ de enkla regler som finns anslagna. Saknas regler i just din tvättstuga, hör av dig till oss så ordnar vi så att de sätts upp. Får du förhinder att tvätta en bokad tid – avboka ditt tvättpass så fort du kan. Då får någon annan möjlighet att använda tiden istället. 

Rökning

För allas trivsel och hälsa håller vi våra hus rökfria. Det betyder att du inte får röka i gemensamma utrymmen som trapphus, hissar, källare och tvättstuga. Sedan 2019 är det också rökfritt i alla nyproducerade och nyrenoverade lägenheter. Det gäller i lägenheter, på balkong, på loftgång eller uteplats om sådan finns, i allmänna utrymmen, på av fastighetsägaren anordnade grillplatser, samt inom en radie om 25 meter från huskroppen. 

Grillning

Grillning på balkongen eller uteplats tillhörande lägenhet får inte förekomma. Grillrök kan upplevas som störande för dina grannar och öppen eld kan orsaka brand. 

Tvätt och vädring på balkongen

Vädra kläder eller hänga tvätt kan du göra på balkongen. Piska eller skaka mattor får du göra på gården, så att dammet inte drar in i någon annans lägenhet.  

Parabolantenn

Parabolantenn får inte monteras på fastighetens balkong, fasad eller tak. Paraboler får ställas upp fritt på balkonggolvet men inte sticka utanför balkongen. 

Skyltar och markis

Får inte sättas upp utan Hebas tillåtelse. 

Blomlådor på balkongen

Ska vara vända inåt eftersom de kan ramla ner och skada någon. Var varsam när du vattnar dina blommor, så att vattnet stannar i krukorna och inte rinner ner på grannens balkong. 

Djur

Om du har husdjur måste du se till att de inte förorenar eller stör omgivningen. Rasta inte hunden på gården och se till att katten inte gör sina behov i barnens sandlåda. Tänk också på att inte lämna din hund ensam hemma, ur ett grannperspektiv är en skällande hund störande. 

Mata inte fåglar

Matning av fåglar kan locka till sig råttor och andra skadedjur och därför tillåter vi inte det. Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet så är du enligt lag skyldig att anmäla det. Ring Anticimex på telefonnummer 08-517 633 00. 

Soppåsar ska läggas i sopkärl eller sopnedkast

Soppåsen ska läggas i sopkärlet eller sopnedkastet. Det är inte tillåtet att ställa sina soppåsar i trappuppgången eller i något annat allmänt utrymme. Sopor drar till sig skadedjur och har en tendens att lukta.