Värme och ventilation

Vi eftersträvar, på rekommendation av Folkhälsomyndigheten, att inomhustemperaturen i din lägenhet under den kalla säsongen ska vara minst 20,5 grader och av miljöskäl högst 21 grader. Varje grad varmare vi har inomhus ökar förbrukningen av energi med 5 procent, vilket har en negativ klimatpåverkan.

Vår och höst

Vid vår och höst kan utetemperaturen skifta snabbt och då behöver värmesystemet några dagar på sig för att hinna justera värmen inomhus. Därför kan det ibland upplevas kallt när natt- och dagtemperaturen utomhus förändras kraftigt.

Problem med värmen i din bostad?

Upplever du att det är kallt i lägenheten kan du börja med att mäta temperaturen. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet. Visar termometern lägre än 20,5 grader kan du kontrollera följande:

  • Har du möblerat tätt framför elementet så att soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet?
  • Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
  • Har du kontrollerat att termostaten inte är avstängd så kan du även pröva att skruva den med och moturs några gånger.
  • Är elementet kallt nedtill och varmare upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Fortfarande lägre än 20 grader i lägenheten?

Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten, kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Gör då en felanmälan så kan din fastighetstekniker kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp sig. Är det fortfarande kallt i lägenheten skickas din anmälan vidare till våra drifttekniker som tittar på andra åtgärder i värmesystemet.

Drar det kallt från fönsterventilerna?

De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det.

Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktigt för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementen ut i rummet.

Hebas ungdomsbostäder i Hökarängen
Hebas fastighet Rådsbacken Huddinge