I naturskön omgivning på Tälgöviksvägen 7-9 i Näs, Österåker, ligger Hebas fastighet Näs 7:7. Fastigheten rymmer ett vård- och omsorgsboende om 60 lägenheter, som drivs av Vardaga, samt en förskola med fem avdelningar som drivs av Tellusbarn.

Fastigheten ligger intill ett av de mest värdefulla naturområdena som finns i Österåkers kommun. I området växer en ny stadsdel fram som rymmer cirka 350 nya bostäder genom blandade bebyggelseformer däribland flerbostadshus, radhus, kedjehus och friliggande hus. Närservice finns i stadsdelens centrumbyggnad och ett stort utbud av service finns i Åkersberga centrum.

Hebas samhällsfastighet Näs i Österåker